Tầm nhìn chiến lược

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương  Mại Thịnh Hoa đã và đang phấn đấu không ngừng để mở rộng mạng lưới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước về cung cấp máy móc thiết bị phục vụ trong nông nghiệp, công nghiệp và khai thác. Để thực hiện mục tiêu đó, công ty Thịnh Hoa luôn nghiên cứu, tìm tòi phát triển ra những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất dựa trên nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng trên mọi miền đất nước.

Tập thể ban lãnh đạo và nhân viên công ty Thịnh Hoa luôn xây dựng và vun đắp văn hóa công ty dựa trên nền tảng khách hàng là trọng tâm, lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp là giá trị cốt lõi.

Công ty Thịnh Hoa luôn tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược riêng, công ty sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng