PHIẾU BẢO HÀNH CÔNG TY THỊNH HOA

Tất cả sản phẩm chính hãng của công ty Thịnh Hoa đều có tem dán xuất sứ và phiếu bảo hành có in tên và logo của công ty Thịnh Hoa. Sản phẩm nào không có tem dán và phiếu bảo hành đều là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành với bất cứ hàng hóa nào không có tên, logo và phiếu bảo hành của công ty...