Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỊNH HOA
 
                                                                      Địa chỉ:    29 Trần Khánh Dư, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
                                                                      ĐT:          0203.3.873.399/ 0203.3680999
                                                                      Fax:         0203.3682.648
                                                                      Email:      congtycptmthinhhoa@gmail.com
                                                                      Website:  www.thinhhoajsc.vn
                                                                      
 

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, (*) là thông tin bắt buộc